Første besøk

Den første gangen dere kommer til oss blir det gjort en klinisk vurdering av pasienten. Vi tar som regel også ett oversiktsrøntgenbilde (OPG) som viser tenner, røtter, tannanlegg samt kjeveben. 
Det vil bli stilt en diagnose av bittavviket og vi diskuterer tidspunkt for behandling, apparatur, behandlingstid, kostnader og hva pasienten selv synes om tannstillingen og bittet sitt.

Hos de pasientene hvor det er ønske og et behov for behandling vil det bli satt opp en ny time. Vi samler da mer informasjon i form av flere røntgenbilder, det blir tatt avtrykk av tennene til gipsmodeller samt fotos av tenner og ansikt. Dette blir brukt for å legge en behandlingsplan som vi presenterer ved oppstart. Ved oppstart vil dere få grundig informasjon muntlig og skriftlig om type behandling, behandlingstid, refusjonstakst og egenandel.

Det blir aldri satt på regulering ved første besøk.

Der hvor det er for tidlig å starte med behandling kan vi avtale et nytt innkallingstidspunkt.