Priser / trygd

Folketrygden har sine offentlige takster som er fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Disse danner grunnlaget for beregning av all trygderefusjon. De offentlige takstene følger som regel ikke den generelle prisutviklingen i samfunnet. Det er derfor vanlig med et prosentvis mellomlegg som må dekkes av pasienten.

Trygderefusjon til kjeveortopedisk behandling

Størrelsen på støtten varierer fra 40 % til 100 % av offentlig takst, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i 4 grupper:

  • Gruppe A 100% refusjon
  • Gruppe B 75% refusjon (90% med søskenmoderasjon)
  • Gruppe C 40% refusjon (60% med søskenmoderasjon)
  • Gruppe D Ingen refusjon

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer trygderefusjon: I gruppe B økes refusjonen fra 75% til 90 %, i gruppe C fra 40% til 60 %.

20-års grense

For å få trygdestønad til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Det kan kun gjøres unntak dersom det er svært gode grunner til at behandlingen ikke har kunnet starte tidligere.

Etterkontroller

Etter at aktiv behandling er avsluttet, refunderer trygden for inntil 6 etter-kontroller. Kontroller utover dette må pasienten betale selv.

Trygdestønad til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få stønad til tannregulering.

Direkteoppgjør til tannlegen

Vi har direkteoppgjør med trygden slik at vi får trygderefusjonen direkte fra HELFO og du betaler kun egenandelen din til oss.