Våre priser

Konsultasjon med nødvendig røntgen:
Egenandel på ca. 1000-1400 kr.

Priser for aktiv behandling:

  • Innledende behandling (plater) 8 000 - 14 000 kr
  • Fast regulering en kjeve 18 000 – 30 000 kr
  • Fast regulering begge kjever 28 000 - 50 000 kr

Dette er totalkostnaden med vårt mellomlegg og før evt. trygderefusjon er trukket fra.
Priser på tannregulering avhenger av hvor omfattende behandlingen er og vil variere mye.
 Alle pasientene vil få et skriftlig kostnadsoverslag før behandling både for den totale kostnaden og for egenandelen med mellomlegg.